KAMBIUM1492

Kambium1492 is a docufiction departing from the oak grove near the Slovak village of Kokošovce near Prešov. Growing on the volcanic ground, the oak threes in this area grow particularly slowly, resulting in an exceptionally strong wood with dense growth rings, formed by the growth in the vascular cambium. Due to its special qualities, the wood from this oak grove was used in the nearby saltworks in Prešov, where salt deposited from the prehistoric sea was processed since the 16th century. Wood was also exported to port cities throughout Europe, It was used only for the construction of the largest and highest quality ships. Historical records stored in museums in Vienna and Budapest describe the transport of the Kokošovská dubina oak to Genoa, at the time when Christopher Columbus was there also. Accidentally arriving to the continent known today as America, this voyage launched the period of the European colonisation of Americas and formation of a world order as we know it today. The main narrator of the story is the Roma rapper Čavalenky. The film focuses on how history was shaped, how small historical events influenced the big ones that we know from history textbooks and why it is important to reevaluate them. In addition to oaks from Kokošovce, there is also music. The first songs were carried by the slaves heading to America as their only „luggage“. From their songs, for example jazz or rap was later formed, which came along via the same route to Europe.

Kambium1492 je experimentálny dokumentárny film o Kokošovskej dubine, štátnej prírodnej rezervácii, v ktorej rastie Dub zimný. Skalnaté sopečné podložie a málo živin zapríčiňujú, že duby v tejto oblasti rastú mimoriadne pomaly, výsledkom čoho je silné a pružné drevo. Drevo z Kokošovského dubového hája sa pre svoje výnimočné vlastnosti používalo v neďalekých prešovských soľných závodoch, kde sa od 16. storočia spracovávala soľ. Pre jeho špeciálne vlastnosti ho vyvážali aj do zahraničia, prevažne prístavných miest v celej Európe, kde sa používalo na stavbu najväčších a najkvalitnejších lodí. Historické záznamy uložené v múzeách vo Viedni a Budapešti opisujú prepravu duba z Kokošoviec do Janova v čase, keď tam bol aj Krištof Kolumbus. Jeho plavba, ktorá náhodne dorazila na kontinent známy dnes ako Amerika, odštartovala obdobie európskej kolonizácie a formovanie svetového poriadku, ako ho poznáme dnes. Film sa zameriava na to, ako sa formovali dejiny, ako malé historické udalosti ovplyvnili tie veľké, ktoré poznáme z učebníc dejepisu, a prečo je dôležité ich prehodnocovať. Príbeh vám rozpovie raper Čavalenky.

Dej filmu je situovaný neďaleko slovenského mesta Prešov, do územia kokošovskej dubiny, oblasti, ktorá sa v roku 1965 stala národnou prírodnou rezerváciou a zároveň vedecko-výskumným lesníckym objektom. V kokošovskej dubine rastie vzácny strom zvaný kokošovský dub, ktorý je predmetom ochrany i výskumu. Výskumníčky a výskumníci zbierajú, skúmajú a ochraňujú semená stromu, ktorý patrí medzi najpevnejšie a najtrvácnejšie na svete. Kokošovská dubina sa stala akýmsi múzeom, ktorý archivuje nánosy rôznych geologických období. Pamätá si obdobie, kedy bolo územie zaplavené morom i keď naň dohliadala sopka.

Práve vďaka sopke a jej aktivite na území začali rásť kokošovské duby. Podmienky pre ich rast boli nehostinné, čoho následkom bolo, že stromy rástli veľmi dlho. Ich letokruhy mali čas zhustnúť a stromy sa vďaka tomu stali jedny z najpevnejších na svete. V 15. storočí kvality kokošovského dubu objavili aj obchodníci s drevom, ktorí ho začali ťažiť a vyvážať do významných prístavných miest v Európe. Jedným z týchto miest bol Janov, kde v tom čase prebiehala stavba lode Krištofa Kolumba pre jeho cestu do Indie pričom o prevozoch dreva a obchodných transakciách existujú aj písomné dokumenty nachádzajúce sa v múzeách v Budapešti a Viedni. Kambium je rastlinné pletivo, pomocou ktorého vzniká sekundárne drevo a sekundárne lyko. V drevinách vytvára letokruhy. Kambium obnovuje činnosť každé vegetačné obdobie. Rok 1492 je rokom, kedy po prvej plavbe Krištofa Kolumba Španielsko a Portugalsko založili svoje kolónie v “Novom svete”, čím sa začalo dlhé obdobie európskej kolonizácie Ameriky. Film sa zameriava na to, ako sa formovali dejiny, ako malé historické udalosti ovplyvnili tie veľké, ktoré poznáme z učebníc dejepisu, a prečo je dôležité ich prehodnocovať. Hlavným rozprávačom je raper Čavalenky.

directorsDenis Kozerawski, Peter Kašparstarring & voiceoverČavalenkymotiveDenis Kozerawskiart directionPeter SitscriptAndrea Bandíková, Čavalenky, Tereza Dodoková, Ema Hesterová, Dominika Moravčíková, Peter Sitexcerpt fromKarel Veselý: Hudba ohnědrone operatorDaniel Krištofenvironment artistAdrián Putzcamera and editDenis KozerawskisoundscapeAndrej Žabkayfield recordingAndrej ŽabkaydrumsMartin Valihoraopening title designAndrej&AndrejdistributionChiara Rendekováused acapellaKaraoke Tundra & DJ Spinhandz . Neni to Člověk (feat. Čavalenky)recorded byG-bod, Anapol Audio & PULP StudiothanksLesy SR, Shoshana Chovan

Privacy Preference Center